Main Page

From Gezin nu en morgen
Revision as of 17:30, 28 March 2018 by Gezin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

GEZIN NU EN MORGEN

Thema's

Het kenniscentrum is actief op uiteenlopende thema's die te maken hebben met gezin, relaties en opvoeding.

Je kan onze activiteiten op thema doorzoeken; elk thema kreeg een eigen kleur mee:

Opvoeding

Diversiteit

Partnerrelaties

Gezinnen in de samenleving

Zingeving en ethiek

Kwetsbare gezinnen

Professionalisering

Vormingen

Algemeen

Informatie en nieuwsberichten over het kenniscentrum zelf kregen een rood kader.

Odisse HIG

1.jaar Nota's

2.jaar Nota's

3.jaar Nota's